Sportrendszámot mindenkinek!

Hetek-hónapok óta egyre többet hallunk a versenyautók számára kitalált sportrendszámról, majd szép csendben eljutottunk odáig, hogy napjainkban már kézzel fogható valóság lett az “SP” rendszámokból. A tisztánlátás végett kerestük fel kérdéseinkkel Feind Gábor-t, aki az MNASZ képviseletében aktív részese a sportrendszám megalkotásának.

Az első és talán legfontosabb kérdésünk, hogy vajon miért van szükség a sportrendszám bevezetésére? “A sportrendszám bevezetésének oka az, hogy a különböző rendszámokkal való versenyzés lehetősége beszűkült” – árulta el a terep-rallye.hu-nak Feind Gábor. “Például a P-s rendszámot már nem engedélyezi a jogszabály. Ezen kívül a Nemzeti Közlekedési Hatóság a versenycélra átalakított járművekről szeretné leadni a felelősségi kört. Ennek lehet az egyik módja az, ha kikerül az ő látókörükből ez az autó, így például a sportrendszámos autó nem is lesz vizsgaköteles. A sportrendszám kérdése évek óta létezik, de korábban nem volt meg hozzá a megfelelő háttérakarat. A Szövetség részéről igen, de az egyéb intézmények részéről nem. Most viszont azt mondták, hogy nem szeretnék a közutakon látni a becsövezett versenyautókat így megnyílt a lehetőség az előtt, hogy sportrendszámosítsuk őket, vagyis szabályozott keretek közé tereljük be ezeket az autókat.”

Rendben, megtudtuk, hogy miért van szükség a sportrendszámra, de ez egy lehetőség vagy kötelesség a versenyautó tulajdonosok számára? “A sportrendszám használata jelenleg pillanatban egy lehetőség, vagyis ki-ki szabadon döntheti el, hogy él -e ezzel a lehetőséggel vagy sem.”

Ha viszont ez egy lehetőség, akkor vonzónak lennie ahhoz hogy minél szélesebb körben terjedhessen  el, vagyis előnyös feltételekre van szükség, lássuk mit nyújt a sportrendszám ezen a téren. “Ehhez kapcsolódóan a hatóságok létrehoztak egy Vámtarifa számot is a versenyautóra, így alapból egy kedvezőbb besorolásba kerül a jármű. Továbbá mivel az autó nem lesz forgalomba helyezve csak ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel lesz ellátva, ezért a regisztrációs díjat sem kell rá befizetni. A műszaki vizsgáztatás a hatósági 16 000 Forinttal szemben 1770 Forintba kerül.”

Mindannyian tudjuk, hogy biztosítás nélkül nincs autókázás, a sportrendszám ezen a téren is újdonságot hoz az életünkbe. “A biztosítás még egy furcsa kérdés, mert a biztosítási törvény előírja, hogy mikor tudnak a biztosítók új terméket meghirdetni, főként a kötelező felelősség biztosítás esetében. Ezért az idei évre vonatkozóan nem volt meghirdetve ilyen termék. Áthidaló megoldásként a Generali bevállalta azt, hogy az “E” betűs rendszám biztosítási díjáért, 30 napos határozott idejű biztosítást köt, viszont ez csak az idei évre vonatkozik. A jövő évre vonatkozóan a Groupama már jelezte, hogy kihoz egy új terméket, ami az ígéretek szerint nagyságrendekkel kedvezőbb lesz, mint egy jelenlegi GFB-s biztosítás, vagy mondjuk mint egy “P”-s rendszám biztosítása.

A Dallas óta Magyarországon is megnövekedett az igény az egyedi rendszámokra, azonban Ewing 1-es rendszámot biztosan nem lehet majd sportrendszámként kiváltani. A megálmodott formátum szerint az SP után 4 darab számjegy fog megjelenni a rendszámokon, de egy ennél sokkal fontosabb dologról is le kell majd mondaniuk a versenyautó tulajdonosoknak. “A matrica rendszámtáblán kívül minden más formában előfordulhat. Egyelőre nagyon ódzkodnak az ellen, hogy kiadjanak matricát is, jelenleg csak a Plaket Kft fém tábláit lehet beszerezni. Pedig itt a jelentősége is nagyobb, hiszen például a matricánál kisebb az esélye hogy elhagyja az ember, ezért úgy érzem ez még képlékeny és várható változás a későbbiekben. Egyedi rendszámra valószínűleg nem lesz lehetőség, az SP-n nem lehet változtatni, esetleg a számokon. Nagy variáció azonban itt sincs, mivel ezeket a rendszámokat a központi okmányiroda adja ki, ezek után itt látszik mi van készleten, talán ezekből lehet majd választani.”

A magyar versenyzők, főleg napjainkban egyre gyakrabban tűnnek fel külföldi versenyeken, de vajon lehet -e a sportrendszámot külföldön is használni? “Az eredeti verzió szerint ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, A4-es méretű plakátot adtak volna mindegyikhez. De éppen azért, hogy a külföldi hatóságokkal ne legyen probléma a kézzel írt zöld formátumú forgalmi engedélyt fogják hozzá adni. Ugyanúgy ahogy az “E” betűshöz is kézzel kitöltött forgalmi engedélyt adnak.”

A személyautók mellett viszont a motorok, quadok vagy akár kamionok is megjelennek a versenypályákon, melyeknek a közúti forgalomban is részt kell venniük, mi lesz velük? “A jogszabály alapvetően járműről beszél. A személygépkocsi megfogalmazás önmagában azért kérdőjeles, mert mi jeleztük a jogszabály alkotójának, hogy tehergépjárműveket is magában foglaló rendelet kell alkotni, lásd a terep-rallye esetében kamionok is mennek. A motor és quad kérdésével viszont mi nem foglalkoztunk. Jeleztük a MAMS felé, hogy ha úgy gondolják és foglalkozni kívánnak vele, akkor szóljanak hozzá, mert nekünk ez nem hatáskörünk. Természetesen az a döntő hogy a szóban forgó jármű teljesítse a jogszabályban előírt követelményeket.”

Az elmúlt félévben már több dátum is megjelent az első sportrendszám megjelenésével kapcsolatban, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon mikortól ostromolhatják a versenyautó tulajdonosok az érintett szerveket. “Gyakorlatilag minket, az MNASZ-t már ostromolhat az akinek van gépkönyve, hiszen a szakvéleményt az érvényes gépkönyvvel rendelkező autókra gyakorlatilag bármikor ki tudjuk állítani, amivel a Közlekedési Felügyelethez tud menni az illető. Október 22.-e volt az a határidő, nem tudom hogy esett erre a napra a választás, hiszen munkaszüneti nap volt, de ezt a határidőt jelölték ki arra, hogy az okmányirodában lesz rendszámtábla és indítási napló. Október 9.-én volt egy egyeztető megbeszélés, amikor bemutatták a rendszámtábla mintákat. Mindenesetre jelen pillanatban már elérhető az okmányirodában a rendszámtábla és az indítási napló. Személy szerint én már nagyon várom, hogy az első ilyen rendszámtáblát valaki kiváltsa, csak halkan súgom meg, Czegó vagy Egér a legesélyesebb hogy haza vigye az első példányt, egyelőre nekik van birtokukban a szakvélemény.”

Na de ki ne szeretné tudni, hogy mennyi az annyi, vagyis milyen költségekkel jár pontosan a sportrendszám kiváltása “Azt nem tudjuk, hogy az okmányirodai ügyintézésnek mennyi lesz a díja. Amit tudok, hogy nagyjából 38 000 Forintba kerül egy “P”-s rendszám kiváltása. Ez magában foglalja a rendszámtáblát, a forgalmi engedélyt és az indítási naplót. Bízom benne, hogy ennél a sportrendszám sem lesz drágább, hiszen maga a rendszámtábla ugyanolyan, ugyanabba a kategóriába esik, a forgalmi engedély ugyanúgy egy ideiglenes forgalomban tartási engedély lesz és az indítási naplóra sem hoztak ki új díjtételt, ezért valami nagyon hasonló díjtételre számíthatnak a versenyautó tulajdonosok.”

Amennyiben bárkinek további kérdése merült volna a sportrendszámmal kapcsolatban küldje el szerkesztőségünknek az info@terep-rallye.hu-ra, a kérdéseket összegyűjtjük és honlapunkon megválaszoljuk.

Végezetül pedig megmutatjuk miként rendelkeztek a jogalkotók a sportrendszámmal kapcsolatban:

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban: MR),valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet( továbbiakban: ER), idevonatkozó előírásait alkalmazva, a versenyjárművek vizsgáztatása az alábbi módon történik:

Az ER 2. § (8) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

 •         „i) „versenyjármű”: a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi,

Az ER. 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

•         „(3)Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)–e) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető…

•         „e) az MR. 112/B. és 112/C. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű.”

Az MR. rendelet a 112/B. és 112/C. §-al egészül ki:

 •          „112/B. § (1) Az e rendeletben foglalt üzemeltetési műszaki feltételeket – az ER. megjelölt eljárásaiban – a versenyjárművek esetében a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

•         a) versenyjármű utasterének szilárdsága beépített bukócső kerettel megnövelhető,

•         b) az a) pont szerint kialakított utastérben legfeljebb 3 fő részére alakítható ki ülőhely,

•         c) a versenyjármű ülőhelyeihez legalább négy ponton rögzített biztonsági övet kell felszerelni az e célra kialakított bekötési pontokhoz csatlakoztatva,

•         d) a versenyjármű közeltéri zaj értéke „A” szűrővel mérve nem haladhatja meg a 102 dBA értéket,

•         e) a versenyjármű hajtómotorja által kibocsátott kipufogógáz szennyezőanyag-tartalma nem haladhatja meg a „0” környezetvédelmi osztályba tartozó járművekhez tartozó 5. számú mellékletben meghatározott határértékeket,

•         f) ha a versenyjármű üzemanyagtartálya nem gyári kialakítású, akkor annak megfelelőségét az adott jármű gépkönyvében kell igazolni,

•         g) a versenyjármű legfeljebb 2 darab kiegészítő féklámpa szerelhető fel,

•         h) a versenyjármű legnagyobb teljesítményét 30 napnál nem régebbi, erre vonatkozó mérési jegyzőkönyv alapján kell megállapítani,

•         i) a versenyjármű kerekekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek megfelelőségét az adott jármű gépkönyvében kell igazolni.

•         (2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelőséget a jármű üzembentartójának – az országos autóverseny rendszert működtető, országos sportági szövetség által – a járműhöz kiállított gépkönyvvel kell igazolni.”

A Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

10. A járművek forgalomba helyezése és ideiglenes forgalomban tartása

42. § (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott járművel – kivéve a trolibuszt, a villamost, a kerékpárt, a két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt, az állati erővel vont járművet, a kézikocsit – közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték.

(5) A jármű származását igazolnia kell

a) a magyarországi gyártónak, vezérképviseletnek, összeépítési engedéllyel rendelkezőnek;

b) harmadik országból vagy más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott jármű esetén annak, aki a forgalomba helyezést kezdeményezi.

(6) A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél a kérelméhez bemutatta:

a) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

c) a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot.

43. § (1) A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű – a 42. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek megfelelő jármű és a négykerekű segédmotoros kerékpár kivételével – forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését el kell végezni. A származás-ellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jármű származás-ellenőrzéséhez az ügyfélnek a kérelméhez be kell mutatnia:

a) a tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okiratot vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha a nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását, valamint

b) a járműhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, a 42. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármű nyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről, és az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza.

(3) A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha az ügyfél bemutatta

a) a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot, és

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást.

14. A különleges rendszámtábla

60. § (1) A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy üzemeltetőjét. A különleges rendszámtáblák leírását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság

g) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú járműnek minősített különleges, versenyzési célra használható járművekre (a továbbiakban: versenyjármű) SP betűjelű különleges rendszámtáblát ad ki.

70. § (4) A P és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

(7) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott versenyjárművel a közúti forgalomban részt venni verseny alkalmával, valamint a versenyre felkészülés és a verseny helyszínére történő közlekedés céljából szabad.